ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 

BUTEKOM çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında şu hizmetleri gerçekleştirmektedir:

 

1. YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

2. ÜRÜN KARBON AYAKİZİ

3. ÜRÜN SU AYAKİZİ

4. EKO TASARIM

5. ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI DANIŞMANLIĞI

6. EKO ETİKET DANIŞMANLIĞI

7. TEKSTİLDE TEMİZ ÜRETİM METODLARI

8. ISO 14064 EMİSYON YÖNETİMİ

9. ÇEVRE YÖNETİMİ

 

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

BUTEKOM Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarını, Uluslararası Standartlarda (ISO14040 serisi) bilimsel geçerliliği olarak gerçekleştirmektedir. Sanayi, üniversite ve kamuya uzman kadromuz ile kapsamlı YDD çözümleri üretmekteyiz. İşbirliği temelli projelerle veya projeler dışında firma taleplerine bağlı olarak ürünlere veya proseslere yaşam döngüsü değerlendirmesi hizmeti verilmektedir. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?

 

Yaşam döngüsü değerlendirmesi(YDD) yani Life Cycle Assessment (LCA), bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir.

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Kullanımı

 

1. Ürünlerin veya proseslerin çevresel etkilerinin belirlenmesi,

2. Ürün ve proses geliştirmede

3. Ürünlerin karşılaştırılmasında,

4. Stratejik planlama,

5. Eko tasarım,

6. Çevresel bildirgeler ve çevre etiketi gibi pazarlama araçlarının geliştirilmesinde,

7. Kamu politikası oluşturulmasında,

8. Bir ürün veya proses için sarfiyat analizinde,

9. Çevresel Ürün Beyanı Danışmanlığı ürün sertifikalandırması gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

ÜRÜN KARBON AYAKİZİ

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Doğrudan veya dolaylı yoldan gerçekleşmesi mümkündür.

 

BUTEKOM, ürün veya hizmetinizin uluslararası geçerliliğe sahip bir şekilde karbon ayakizini hesaplar. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ÜRÜN SU AYAK İZİ

Su, yeryüzündeki tüm canlılar için vazgeçilmez ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurudur. Günümüzde su kaynakları üzerindeki baskılar kentsel kullanım, sulama, enerji ve üretim faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor. Mevcut baskıları minimuma indirmek ve minimum su kullanımını tekstil sektöründe avantaja çevirmek için BUTEKOM su ayak izinizi tespit ediyor. Uzmanlarımızla çevreye duyarlı üretim ve firmanızın ekonomik yapısını güçlendirmek için su ayakizinizi belirlemede BUTEKOM yanınızdadır. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Su Ayakizi Nedir?

 

Su Ayak İzi tüketici ve üreticilerin doğrudan ve dolaylı olarak su sarfiyatını birlikte değerlendiren su tüketimi için bir göstergedir. Bir bireyin, toplumun veya iş kolunun su ayak izi; bireyin veya toplumun tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan, veya üreticinin mal ve hizmet üretimi için kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarıdır. Su ayakizi ölçümü ISO 14046 standardına göre yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

EKO TASARIM

Eko tasarım, daha iyi tasarım ile ürün ve servisin niteliğinin arttırırken, tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılmasıdır. Verimliliğin diğer bir ifade ile maliyet azaltımının diğer bir adı olan Eko Tasarım, yeşil pazarda yer almanın da ilk adımıdır. BUTEKOM alanında uzman kadrosu ile muadilleriyle ayni performans özelliklerine sahip, katma değeri yüksek çevreci ürünler geliştirmenize destek sağlayarak uluslararası rekabette elinizi güçlendirmektedir. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI DANIŞMANLIĞI

Günümüzde, ürün ve hizmetlerin nicel çevresel etkilerini öğrenmeye yönelik talepler giderek artmaktadır. Bu nedenle, Environmental Product Declaration (EPD) yani Çevresel Ürün Beyanı, ürün ya da hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımı ve böylece olumsuz çevre etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Çevresel ürün beyanı EPD, nicel çevresel bilgiler açısından aynı işlevi gören ürünlerin karşılaştırılmasına olanak sağlar. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

EKO ETİKETLER

Türkiye’nin tekstil ihracatının en önemli kısmını oluşturan Avrupa Birliği ülkelerinde çevre, sağlık, kalite gibi konularda, yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak pek çok düzenleme ve yasa ortaya konmuştur. Bunların bir kısmı zorunlu uygulamalar olmakla birlikte, bir kısmı gönüllü uygulamalardır. Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmiş ulusal düzeyde ve bazen de birden fazla ülkede kabul görmüş ekolojik ürün etiketlerinin yanı sıra tüm AB ülkeleri için geçerli olacak “AB Çevre Etiketi” oluşturulmuştur. Şu an tekstili de içine alan 100’den fazla çevre etiketi bulunmaktadır.

 

BUTEKOM, etiket başvurusu, test ve analizlerin gerçekleştirilmesi, etiketin alınması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

TEKSTİLDE TEMİZ ÜRETİM

Temiz Üretim kavramı Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından “toplam etkinliği artırmak, insan ve çevre üzerindeki riskleri azaltmak için entegre ve önleyici bir çevre stratejisinin proseslere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde temiz üretim ile aynı kapsamda kullanılmakta olan “eko-verimlilik” de, ekonomik ve ekolojik verimliliğin bileşimi olarak açıklanmaktadır.

 

Temiz üretim, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, atıkları mümkün olduğunca oluşmadan önlemeyi ve toplam atık miktarını azaltmayı amaçlayan bir çevre yönetimi yaklaşımı olan temiz üretim, ürün sürdürülebilirliğinin en temel taşı olmakta ve üretim esnasında daha az çevresel etki, daha fazla ekonomik ve ekolojik etkinlik ile daha fazla değer sağlamayı amaçlamaktadır. Üretim esnasında işletmelerin tükettikleri doğal kaynaklar, harcadıkları enerji, havaya, suya ve toprağa saldıkları her türlü katı sıvı ve gaz emisyonlarının en aza indirilmesiyle gerçekleşen ‘Ürün sürdürülebilirliği ve Temiz Üretim’ çalışmalarının başlangıç noktası, beşikten mezara anlayışıyla yapılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi analizleridir.

 

BUTEKOM’un temiz üretim ile ilgili yaptığı en önemli projelerden biri “Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması” adlı projedir. Söz konusu proje “Yeşil Pazarın ve Kaynak Verimliliğinin Desteklenmesi” kategorisinde ilk üçe girerek National Winner 2014 ödülü almıştır.

 

BUTEKOM alanında uzman kadrosu ile firmaların ürün bazında sürdürülebilirlik çalışmalarına destek vererek, temiz üretim için ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmaları ile üretimde nasıl ve ne şekilde iyileştirmeye gidilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ISO 14064 EMİSYON YÖNETİMİ

İklim değişikliği, hükümetlerin, sanayicilerin ve insanların gelecek yıllarda karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğinin hem insanlar hem de doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabilmektedir. Buna karşılık, dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. ISO 14064 standardı sera gazına yönelik bu tür tedbirler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına dayanmaktadır.

 

BUTEKOM olarak ISO 14064 standartlarına göre emisyon yönetiminde en büyük destekçiniz olarak yanınızdayız. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Deneyimli ekibimizle, iklim değişikliği, karbon salınımı, azalan doğal kaynaklar, artan maliyetler, yeni yasal yükümlülükler gibi risk ve tehditleri yöneterek fırsatlara dönüştürmenizde destek vererek çevre politikalarınıza yön veriyoruz. Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

İnovatif Çözümler, Güvenilir, Doğru, En Hızlı Yöntemler ve Uygun fiyatları içeren hizmetlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kurum gizliliğini esas alarak karşılamaktır.
Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi
Başkan'dan Mesaj
Hızlı Menü
Müşteri Memnuniyet - Anket
 • TTTMM Müşteri Memnuniyet Anketi
 • Müşteri Öneri, İtiraz ve Şikayetleri
 • Türkiye Tekstil Projeleri
 • ULAKBİM TEKSTİL PROJELERİ
 • YÖK TEKSTİL TEZLERİ
 • TALEP TAHMİNİ ve AKILLI STOK TRANSFERİ PROJESİ
 • DOĞA VE İNSAN SAĞLIĞI İLE UYUMLU DOĞAL ...
 • AKTİF KARBON KUMAŞ
 • SOL-JEL YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANO BOYUTLU ...
 • YÜNLÜ GİYİM SEKTÖRÜNDE BİTMİŞ ÜRÜN ...
 • BICOMPONENT PET SPUNBONDED FABRIC
 • SUN TEKSTİL A.Ş. AR-GE MERKEZİ BAŞARI HİKAYESİ
 • İPEKİŞ'TEN SMART FABRICS
 • EBRU SANATININ HALILARDA UYGULANMASI (ESHU)
 • FUNCTIONALISATION OF WOOL BLEND FABRICS USING TiO2
 • BOYAMA ve APRE İŞLEMLERİNDEKİ TÜM GİRDİ DEĞİŞİM...
 • ELEKTROMANYETİK DALGALARDAN KAYNAKLANAN NON ...
 • KUVARS TÜRLERİNDEN BİRİ OLAN AMETİST TAŞININ ...
 • KATALİZÖR GÖREVİ ÜSTLENEN METAL KOMPLEKSLİ YAPI...
 • NANO TEKNOLOJİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇOK FONK...
 • TEKSTILDE ÇEVRE KITAPÇIĞI YAYINLANDI
 • Devlet Destekleri
 • TÜRKİYE AKADEMİK PROJE DESTEKLERİ
 • TÜRKİYE SANAYİ PROJELERİ DESTEKLERİ
 • TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ PROJE DESTEKLERİ
 • TÜRKİYE PAZARLAMA ve TANITIM DESTEKLERİ
 • TÜRKİYE YATIRIM PROJE DESTEKLERİ
 • Patentler
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Free Patents Online
 • Google Patents
 • Espacenet Patent Arama
 • A.B.D. Patent ve Marka Ofisi Patent Arama
 • Dünya Fikri Mülkiyet Kurumu Patent Arama
 • Standartlar
 • TSE Standartları (Türk Standartlar Enstitüsü)
 • Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO)
 • ASTM Amerikan Tekstil Standartları
 • Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)
 • İngiliz Standartları (BSI)
 • Global Organik Tekstil Standartları (GOTS)
 • Oeko-Tex Standartları (Oeko-Tex)
 • Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA)
 • Çevresel Standartlar (Content Claim Standards)
 • Genel Tekstil Standartları
 • Bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilmesini kabul ediyorum.
  Bülten Üyelik için E-Postanızı Yazınız.
  <Temmuz 2021>
  PztSalÇarPerCumCmtPaz
  2829301234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930311
  2345678